Fenotypowanie cz. 3

width=300Surowicę IGF-1 i GH zmierzono za pomocą testu elektrochemiluminescencji przy użyciu łącznika (Diasorin, S.P.A., Saluggia, Włochy). Insulinę z osocza, białko wiążące czynnik wzrostu insuliny 3, hormon adrenokortykotropowy i kortyzol zmierzono za pomocą ILMA stosując Immulite 2000 (Siemens Medical Solutions, Camberley, UK).

Stężenie całkowitego cholesterolu w osoczu mierzono za pomocą enzymatycznego testu kolorymetrycznego stosując Roche cobas c502, podczas gdy triglicerydy i glukozę mierzono za pomocą enzymatycznego testu kolorymetrycznego stosując Roche cobas c702 (oba z Roche Diagnostics). Stężenie leptyny w osoczu mierzono za pomocą RIA z Millipore (Billerica, Massachusetts, USA).

[hasła pokrewne: zespol retta, zespół tietza, ziemia okrzemkowa allegro ]