janeczko kraków klinika

Zatem, czy makrofagi uwalniają tę ważną cytokinę typu i jakie czynniki są wymagane dla optymalnego IFN-a Odpowiedź w makrofagach podczas wewnątrzkomórkowego zakażenia bakteryjnego, zarówno in vivo, jak i in vitro, pozostaje nieznana. W tym badaniu staraliśmy się rozwiązać te ważne problemy, stosując modele in vivo i in vitro płucnej infekcji mykobakteryjnej w kontrolnej próbie dzikiej i u myszy z niedoborem genu IL-12 p40 (IL-12 (3 / P) i badano (a ) czy makrofagi uwalniają IL-12, IFN-y i TNF-a; (b) jeśli tak, to czy IL-12 uczestniczy w IFN-y i TNF-a odpowiedzi; (c) czy IL-12 lub czynniki drobnoustrojowe, lub oba, są bezpośrednio wymagane w przypadku IFN-y uwalnianie przez makrofagi; i (4) jaka jest rola innych cytokin w takim IFN-y odpowiedzi to. Metody Myszy. Generowanie i charakteryzowanie IL-12. /. myszy zostały opisane gdzie indziej (19). Zarówno samiec jak i samica IL-12. /. myszy z tłem C57BL / 6 (para hodowlana była dostarczona przez J. Magram, Hoffmann La Roche Inc., Nutley, New Jersey, USA) hodowano i utrzymywano w obiekcie wolnym od patogenu poziomu B w McMaster University Animal Quarter. Myszy stosowano w wieku 8. 14 tygodni. Myszy C57BL / 6 w tym samym wieku zastosowano jako kontrole typu dzikiego (Harlan Bioproducts for Science, Indianapolis, Indiana, USA). Odczynniki. Atenuowany żywy szczep Mycobacterium bovis bacille Calmette-Guérin (BCG) i antygen prątkowy PPD (pochodna oczyszczonego białka M. tuberculosis) zostały uzyskane z Connaught Laboratories Ltd. (North York, Ontario, Kanada). Martwe BCG przygotowano przez gotowanie żywego BCG przez 10 minut. Pożywkę RPMI-1640 uzupełniono 10% FCS, 100 U / ml penicyliny, 100 ug / ml streptomycyny i 2 mM L-glutaminy. Lipopolisacharyd (LPS) (055: B5 pochodzący z E. coli) zakupiono w firmie Sigma Chemical Co. (St. Louis, Missouri, USA). Znakowane fikoerytryną przeciwciało anty-mysie Mac1 i biotynylowane anty-mysie przeciwciała MHC klasy II M5 zakupiono od PharMingen (Mississauga, Ontario, Kanada). IL-12. lub supernatanty zawierające IFN-y wytworzono przez transdukcję komórek A549 pozbawionym replikacji adenowirusowym wektorem przenoszącym geny eksprymującym mysią IL-12 lub IFN-y. (20). Stężenie mysiej IL-12 lub IFN-y w tych supernatantach skalibrowano za pomocą testu ELISA. Wirus kontrolny (Addl70-3) bez transgenu zastosowano do wytworzenia supernatantów kontrolnych, które okazały się nie mieć żadnych mierzalnych efektów (dane nie pokazane). Anty. Mysie przeciwciało monoklonalne IL-18 zakupiono od R & D Systems Inc. (Minneapolis, Minnesota, USA). Dawka neutralizująca50 (ND50) dla tego przeciwciała wynosiła 4. 10 | ag / ml przeciwciała dla 10 ng / ml mysiej IL-18. In vivo model płucnego zakażenia prątkami. Żywe BCG stosowano do ustalenia in vivo modelu płucnego zakażenia prątkami, jak opisano poprzednio (7). W skrócie, roztwór podstawowy BCG rozcieńczono w PBS i poddano działaniu ultradźwięków w celu zapewnienia właściwej dyspersji prątków. Myszy infekowano przez dotchawicze wkroplenie żywego BCG w dawce 0,5 x 106 CFU w całkowitej objętości 40 .l na mysz, zgodnie z procedurą opisaną poprzednio (7, 21). Oczyszczanie i hodowla ex vivo makrofagów tkanki płucnej od myszy zakażonych prątkami. C57BL / 6 i IL-12. /. myszy uśmiercano w 27 i 43 dniu po zakażeniu. Płuca usunięto z klatki piersiowej z nienaruszonym sercem i częścią tchawicy. Układ naczyniowy płuc poddawano perfuzji za pomocą 5 ml ciepłego (37 ° C) × HBSS wolnego od wapnia i magnezu, zawierającego 5% FBS, 100 U / ml penicyliny i 100 .g / ml streptomycyny przez prawą komorę serca. Całkowitą jednojądrzastą komórkę izolowano z płuc za pomocą trawienia kolagenazą i przerywano wirowanie w gradiencie jak opisano poprzednio (7).
[przypisy: złoto koloidalne, rozpoznanie wg icd 10, guzkowe zapalenie tętnic ]