Badanie przesiewowe surowicy matki w kierunku zespołu płodu w pierwszym trymestrze ad 7

W przyszłości pomiary grubości kości przeziernikowej mogą być stosowane w połączeniu z pomiarami w surowicy, a dodatkowe koszty są kompensowane przez poprawę wyników badań przesiewowych. Wymagałoby to standaryzacji i stałej kontroli jakości pomiarów ultradźwiękowych (jak ma to już miejsce w przypadku badań przesiewowych w surowicy) oraz dowodów na to, że pomiary półprzezroczystości w kałach mogą być wykonywane rzetelnie w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych; nie zostało jeszcze wykazane, że pomiary półcienistości w kałach mogą być wykonane prawidłowo w takich warunkach. Nasze badanie dostarcza dowodów na to, że badanie przesiewowe surowicy matki w pierwszym trymestrze w celu określenia ryzyka płodu Zespół Downa jest wykonalny, gdy stężenia białka A w surowicy związane z ciążą są stosowane w połączeniu ze stężeniem hCG lub jego wolnej podjednostki beta. Finansowanie i ujawnianie informacji
Obsługiwane przez grant (R01 HD31183) z Narodowego Instytutu Zdrowia Dziecka i Rozwoju Człowieka.
Jesteśmy wdzięczni Deirdre L. Read more „Badanie przesiewowe surowicy matki w kierunku zespołu płodu w pierwszym trymestrze ad 7”

Badanie przesiewowe surowicy matki w kierunku zespołu płodu w pierwszym trymestrze ad 6

Nasz szacunek (56 procent) plasuje się na trzecim miejscu wśród tych w 17 badaniach. Jednym z możliwych wyjaśnień jest to, że pomiary stężenia hCG w surowicy wykonane wcześniej w pierwszym trymestrze ciąży są mniej czułe w przewidywaniu zespołu Downa niż te uzyskane później. W wielu badaniach wiele próbek uzyskano od kobiet, które były w mniej niż 10 tygodniu ciąży, podczas gdy bardzo niewiele z naszych próbek zostało pobranych wcześniej. Według naszych danych pomiar hCG w surowicy matki jest tak samo skuteczny jak pomiar jego podjednostki beta w badaniach przesiewowych w kierunku zespołu Downa w 10 do 13 tygodnia ciąży. Nasze szacunki dotyczące wykonywania badań przesiewowych są oparte na datach ciąży określonych przez ultrasonografię, które są bardziej wiarygodne niż daty określone na podstawie ostatniej miesiączki. Read more „Badanie przesiewowe surowicy matki w kierunku zespołu płodu w pierwszym trymestrze ad 6”

Badanie przesiewowe surowicy matki w kierunku zespołu płodu w pierwszym trymestrze ad 5

Wskaźniki wykrycia ciąż dotkniętych zespołem Downa, gdy stosowaliśmy pomiary hCG w surowicy w połączeniu z ciążowym białkiem A związanym z ciążą lub podjednostką beta hCG w połączeniu z białkiem A związanym z ciążą w surowicy, z których każda miała 5-procentową liczbę fałszywie dodatnich wyników, są przedstawione w Tabeli 2. Stawki są oparte na rzeczywistych wartościach i wieku matek 48 kobiet, których płody dotknęły zespół Downa i 3169 z niewydolnymi ciążami. Wskaźniki wykrywalności były podobne dla dwóch kombinacji markerów. Wartości te uzyskaliśmy za pomocą modelu gaussowskiego, łącząc wcześniejsze szanse zespołu Downa, w oparciu o wiek matki, ze stężeniem białka A związanego z ciążą w surowicy oraz hCG lub jego podjednostką beta. (Dodatek 2 zawiera listę parametrów używanych w tych obliczeniach.) Aby zweryfikować estymaty pochodzące z modelu gaussowskiego, zastosowaliśmy analizę regresji logistycznej w tym samym zbiorze danych. Read more „Badanie przesiewowe surowicy matki w kierunku zespołu płodu w pierwszym trymestrze ad 5”

Badanie przesiewowe surowicy matki w kierunku zespołu płodu w pierwszym trymestrze czesc 4

Ten poziom korelacji wyklucza użycie dwóch analitów do celów badań przesiewowych. Stężenia białka A związanego z ciążą były jednak względnie niezależne od hCG i jego podjednostki beta, co pozwala na połączenie białka A związanego z ciążą z jednym z nich. Tabela 1. Tabela 1. Mediana stężenia pięciu markerów surowicy u kobiet, których płody miały zespół Downa, według tygodnia ciąży. Read more „Badanie przesiewowe surowicy matki w kierunku zespołu płodu w pierwszym trymestrze czesc 4”

Przeszczepy szpiku kostnego od niespokrewnionych dawców dla pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową ad 6

Wcześniejsze badania donoszą jednak, że to podejście ma mniej korzystne wyniki niż przeszczepienie od rodzeństwa identycznego z HLA, najprawdopodobniej z powodu większej częstości występowania ciężkiej GVHD wśród biorców szpiku od niepowiązanych dawców.4-9 Niemniej jednak zidentyfikowaliśmy grupę pacjentów, których przeżycie dobrze się porównuje z wynikami u pacjentów, którzy otrzymali przeszczep z rodzeństwa identycznego z HLA. Wśród pacjentów w wieku 50 lat i młodszych, którzy zostali przeszczepieni od niespokrewnionego dawcy, odpowiadających HLA-A, B i DRB1 w ciągu roku od rozpoznania, szacowane przeżycie wyniosło 74 procent w ciągu pięciu lat. Prawdopodobieństwo przeżycia u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową w fazie przewlekłej, którzy otrzymują szpik od rodzeństwa identycznego z HLA w naszym ośrodku, wynosi 77% w ciągu pięciu lat, jeśli przeszczep zostanie wykonany w ciągu jednego roku od rozpoznania.27 W poprzednich badaniach analizowano wyniki transplantacji szpiku od niepowiązanych dawców w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej. Bezpośrednie porównania są trudne z kilku powodów. Tendencje dotyczące selekcji można wprowadzić za pomocą kryteriów kwalifikowalności właściwych dla ośrodka, a definicje punktów końcowych innych niż przeżycie nie zostały ustandaryzowane. Read more „Przeszczepy szpiku kostnego od niespokrewnionych dawców dla pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową ad 6”

Przeszczepy szpiku kostnego od niespokrewnionych dawców dla pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową ad 5

Siedemdziesiąt sześć pacjentów (39 procent) zmarło bez nawracającej przewlekłej białaczki szpikowej w okresie od 13 do 2590 dni po transplantacji (mediana, 142). Śmierć była kojarzona najczęściej z oporną na leczenie GVHD. Infekcja bakteryjna przyczyniła się do 19 zgonów i infekcji grzybiczych (szczególnie aspergillus) do 13. Choroba cytomegalowirusowa przyczyniła się do 10 zgonów, ale tylko z nich wystąpił po 1992 r. Śmierć była związana z zespołem limfoproliferacyjnym u jednego pacjenta. Read more „Przeszczepy szpiku kostnego od niespokrewnionych dawców dla pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową ad 5”

Przeszczepy szpiku kostnego od niespokrewnionych dawców dla pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową czesc 4

Odzyskanie neutrofili nastąpiło wcześniej u pacjentów, którzy otrzymali większą liczbę komórek szpiku (P = 0,05, ryzyko względne, 1,5 za każdy przyrost log10 [1,0 × 108 komórek na kilogram]). Mediana czasu do odzyskania płytek krwi wynosiła 22 dni (zakres od 5 do 170). Czas do odzyskania płytek krwi był dłuższy u pacjentów, którzy otrzymali niedopasowane transplantacje HLA-DRB1 niż u tych, którzy otrzymali w pełni dopasowane przeszczepy (względne ryzyko, 0,5; 95% przedział ufności, 0,3 do 0,8; p = 0,007), oraz pacjenci, którzy otrzymali większa liczba komórek szpiku byłaby bardziej prawdopodobna w przypadku odzyskiwania płytek krwi (P = 0,002, ryzyko względne, 1,9 dla każdego przyrostu log10 [1,0 × 108 komórek na kilogram]). Choroba przeszczep przeciw gospodarzowi
Częstość występowania ostrej GVHD w stopniu II do IV wynosiła 77 procent wśród pacjentów, którzy otrzymali przeszczepy dopasowane do HLA-A, B i DRB1; 89 procent wśród osób z niewielkim niedopasowaniem HLA-A lub B; i 95 procent wśród osób z niewielkim niedopasowaniem HLA-DRB1. Odpowiednia częstość występowania ciężkiej ostrej GVHD w stopniu III lub IV wynosiła 35, 37 i 50 procent w tych grupach. Read more „Przeszczepy szpiku kostnego od niespokrewnionych dawców dla pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową czesc 4”

Przeszczepy szpiku kostnego od niespokrewnionych dawców dla pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową cd

Wyniki analizowano dla wszystkich ocen dokonanych w ciągu trzech miesięcy przed lub po każdej rocznej rocznicy. Analiza statystyczna
Analiza regresji Coxa została wykorzystana do określenia wpływu różnych zmiennych na punkt końcowy granulocytów i odzyskiwania płytek krwi, ostrej GVHD stopnia III lub IV, klinicznie rozległej przewlekłej GVHD i przeżycia. Zmienne badane pod kątem asocjacji z tymi punktami końcowymi przedstawiono w Tabeli 1. Dla celów analizy wiek pacjenta i przedział od diagnozy do przeszczepu traktowano jako zmienne kategoryczne. Kategorie odpowiednich zmiennych zostały przypisane przed analizą danych, ale zostały poszerzone, jeśli dane sugerowały, że wyniki były podobne w podkategoriach. Read more „Przeszczepy szpiku kostnego od niespokrewnionych dawców dla pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową cd”

Przeszczepy szpiku kostnego od niespokrewnionych dawców dla pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową ad

Od grudnia 1990 r. Do sierpnia 1994 r. Wszyscy pacjenci byli izolowani w pomieszczeniach z laminarnym przepływem powietrza i otrzymywali doustne antybiotyki niewchłanialne w celu zapobiegania infekcjom bakteryjnym i grzybiczym. Po sierpniu 1994 r. Pacjenci byli karmieni w konwencjonalnych pokojach prywatnych zaopatrywanych w powietrze z dodatnim ciśnieniem. Read more „Przeszczepy szpiku kostnego od niespokrewnionych dawców dla pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową ad”

Przenoszenie drogą płciową i naturalna historia zakażenia ludzkim wirusem opryszczki czesc 4

Żaden z 195 wyłącznie heteroseksualnych mężczyzn nie był seropozytywny przeciwko LANA, w porównaniu z 12,5 procentami mężczyzn, którzy zgłosili heteroseksualną, ale głównie homoseksualną aktywność, i 39,6 procent mężczyzn homoseksualnych (P <0,001). test chi-kwadrat dla trendu). Seropozytywność HHV-8 była również silnie skorelowana z infekcją HIV linii bazowej (P <0,001). Wśród homoseksualnych lub biseksualnych mężczyzn, 189 z 396 zakażonych HIV mężczyzn (47,7 procent) było anty-LANA-seropozytywnych, w porównaniu z 34 z 197 nie zakażonych HIV mężczyzn (17,3%) (P <0,001). Seroprewalencje w badanej próbce były na ogół równoważne szacunkom populacyjnym. Read more „Przenoszenie drogą płciową i naturalna historia zakażenia ludzkim wirusem opryszczki czesc 4”