maciejewski gdynia ad 5

Wyniki skorygowanej analizy były podobne (względne ryzyko, 1,14, 95% przedział ufności, 0,91 do 1,44, P = 0,26). Tabela 3. Tabela 3. Pacjenci z zapaleniem płuc związanym z respiratorem. Tabela 4. Tabela 4. Organizmy związane z zapaleniem płuc towarzyszącym respiratorowi u badanych pacjentów. Tabela 3 przedstawia częstość występowania zapalenia płuc, gdy zastosowano różne kryteria diagnostyczne. Ponieważ definicja zapalenia płuc stała się bardziej rygorystyczna, ogólna stopa spadła, chociaż różnica między dwiema grupami utrzymywała się. Tabela 4 pokazuje organizmy izolowane z aspirat tchawicy od pacjentów z zapaleniem płuc. Nie było znaczącej różnicy w typach izolatów między grupami.
Czas pobytu pacjentów w OIT
Wszyscy pacjenci zostali włączeni do analizy. Mediana czasu przebywania na OIT wynosiła 9 dni (zakres międzykwartylny, 5 do 15) w grupie ranitydyny i 9 dni (zakres międzykwartyla- nowy, 5 do 17) w grupie sukralfatu (P = 0,27). Czas trwania intubacji wynosił 7 dni (zakres międzykwartylny, 4 do 13) w grupie ranitydyny i 8 dni (zakres międzykwartylowy, 4 do 15) w grupie sukralfatu (P = 0,25).
Śmiertelność na OIT
Śmiertelność na OIT była podobna u pacjentów otrzymujących ranitydynę (140 z 596 [23,5 procent]) iu tych, którzy otrzymywali sukralfat (138 z 604 [22,8 procent], względne ryzyko, 1,03, 95 procent przedziału ufności, 0,84 do 1,26, P = 0,79). .
Dyskusja
Stwierdziliśmy, że pacjenci otrzymujący ranitydynę mieli znacznie mniejsze ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego niż pacjenci otrzymujący sukralfat (względne ryzyko, 0,44; przedział ufności 95%, 0,21 do 0,92). To odkrycie wydaje się kontrastować z wynikami ostatniej metaanalizy, która sugerowała, że wpływ leków na krwawienie był równoważny (względne ryzyko, 0,95; przedział ufności 95%, od 0,17 do 5,36) 12; jednak limity ufności wokół tych dwóch szacunków pokrywają się szeroko, a różnica ta może być przypisana przypadkowi. Nie stwierdzono istotnej różnicy w częstości występowania zapalenia płuc u pacjentów otrzymujących antagonistę receptora H2 i tych otrzymujących sukralfat (względne ryzyko, 1,18; przedział ufności 95%, 0,92 do 1,51), co jest zgodne z zebranymi danymi z poprzednich randomizowanych badań klinicznych. (ryzyko względne, 1,19, przedział ufności 95%, 0,98 do 1,44) .12
Mocne strony naszej próby obejmują środki podjęte w celu ukrycia zadań leczenia pacjentów; oślepienie opiekunów, personelu badawczego i analityków; wysokie wskaźniki zgodności; rozstrzyganie wyników według rygorystycznych kryteriów; oraz badanie związku pomiędzy profilaktyką a występowaniem zapalenia płuc związanego z wentylacją, zdefiniowanego według różnych kryteriów, z uwagi na brak dobrze przyjętego standardu referencyjnego. Nasze badanie było ograniczone przez niepewność co do przyczyn krwawienia z przewodu pokarmowego; nawet u pacjentów, u których stan był wystarczająco stabilny, aby poddać się endoskopii lub innym badaniom diagnostycznym, miejsce krwawienia nie zawsze mogło być zidentyfikowane. Źródło krwawienia pozostawało nieznane dla 19 z 33 pacjentów. Co więcej, chociaż nasza próba była duża, przedziały ufności wokół kluczowych oszacowań były szerokie.
Poprzednie randomizowane badania wskazują, że antagoniści receptora H2 znacznie obniżają częstość występowania jawnego i klinicznie istotnego krwawienia w porównaniu z brakiem profilaktyki.12 Nasze wyniki pokazują, że wskaźniki krwawień są niższe wśród pacjentów otrzymujących antagonistów receptora H2 niż wśród osób otrzymujących sukralfat.
[patrz też: celiprolol, ceftriakson, ambroksol ]
[hasła pokrewne: rozpoznanie wg icd 10, cystis epidermalis, serwatka z mleka owczego ]